Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

21:01
Reposted fromfelicka felicka viamoth-into-flame moth-into-flame
21:01
9182 fda6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamoth-into-flame moth-into-flame
21:00
2408 96f9
Reposted fromlovebats lovebats viamoth-into-flame moth-into-flame
20:59
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viamoth-into-flame moth-into-flame
20:58
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viamoth-into-flame moth-into-flame
20:57
9628 2c43
Reposted fromsohryu sohryu viamoth-into-flame moth-into-flame
20:56
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viamoth-into-flame moth-into-flame
20:55
15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
20:52
9235 ac64 500
snapchat prawdę Ci powie. 
Reposted frompepitka pepitka viamoth-into-flame moth-into-flame

August 20 2017

16:29

śmieszki na planie
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
16:27
16:18
2054 b811 500
Winter is coming. But first, let me take a selfie.
Reposted fromckisback ckisback viagameofthrones gameofthrones
16:14
16:14
8730 868a

game-of-quotes:

Watching some other show’s intro…

Reposted fromtosiaa tosiaa viagameofthrones gameofthrones
16:08
Reposted fromDennkost Dennkost viagameofthrones gameofthrones
15:50
9153 3df1 500
15:49
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viablackheartgirl blackheartgirl
15:49
6955 7556
15:48
6204 9e3f
15:47
4650 f44b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl